Επικοινωνία

Ημέρες-ώρες συνεργασίας:

Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 9.00-15.00

Παρασκευή, ώρες 15.00-21.30

Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ βρίσκεται στον 8ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής, στο γραφείο 806.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   2310-995081, Μυλωνά Γεωργία

e-mail: info-qualedu@nured.auth.gr