Επικοινωνία

Ημέρες-Ώρες Συνεργασίας Γραμματείας του ΔΠΜΣ:

Τρίτη, ώρες 9.00-15.00
Τετάρτη, ώρες 9.00-15.00
Πέμπτη, ώρες 9.00-15.00
Παρασκευή, ώρες 15.00-22.00

Σάββατο, ώρες 9.00-14.30

Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ βρίσκεται στον 8ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής, στο γραφείο 806.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   2310-995081, Μυλωνά Γεωργία

e-mail: info-qualedu@nured.auth.gr