Προσωπικό

Μάθημα :

Διδάσκοντες :

Α’ Εξάνηνο

Οργάνωση-διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων

Πετρίδου Ευγενία - Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

 

 Ιορδανίδης Γεώργιος - Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Εκπαιδευτική πολιτική, καινοτομία και αλλαγή στο σχολικό περιβάλλον

Γερμανός Δημήτριος - Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

 

Τσιούμης Κωνσταντίνος  – Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

 

Μεθοδολογία έρευνας

Κυρίδης Αργύριος - Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

 

Δάγκας Αλέξανδρος – Τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Β’ Εξάμηνο

Τεχνολογία και καινοτόμες εφαρμογές στην εκπαίδευση

Τσιτουρίδου Μελπομένη – Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

 

Διοίκηση ολικής ποιότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πετρίδου Ευγενία - Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

 

Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή - Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος  Επιστημών της Αγωγής , Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου

 

Διαπροσωπικές σχέσεις, αλληλεπίδραση και καινοτόμες εφαρμογές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Γρηγοριάδης Αθανάσιος – Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Γ’ Εξάμηνο

Οικονομικά της εκπαίδευσης

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος – Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ευρωπαϊκοί εκπαιδευτικοί θεσμοί

Ζαρίφης Γεώργιος – Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ

 

Φωτόπουλος Νικόλαος – Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ηγεσία-ειδικά θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς

Πετρίδου Ευγενία - Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

 

Παναγιώτης Γκορέζης - Ερευνητικός Συνεργάτης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ