Μαθήματα

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε εννέα (9) εξαμηνιαία μαθήματα: τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο, τρία (3) στο δεύτερο εξάμηνο και τρία (3) στο τρίτο εξάμηνο. Στο 4ο εξάμηνο ασχολείται με τη συγγραφή της διπλωματικής του εργασίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

  1. Οργάνωση-διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (10 ECTS)  
  2. Εκπαιδευτική πολιτική, καινοτομία και αλλαγή στο σχολικό περιβάλλον (10 ECTS)
  3. Μεθοδολογία έρευνας (10 ECTS)

Β΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

  1. Τεχνολογία και καινοτόμες εφαρμογές στην εκπαίδευση (10 ECTS)
  2. Διοίκηση ολικής ποιότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς (10 ECTS)
  3. Διαπροσωπικές σχέσεις, αλληλεπίδραση και καινοτόμες εφαρμογές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον (10 ECTS)

Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

  1. Οικονομικά της εκπαίδευσης (10 ECTS)
  2. Ευρωπαϊκοί εκπαιδευτικοί θεσμοί (10 ECTS)
  3. Ηγεσία-ειδικά θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς (10 ECTS)

Δ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

  1. Διπλωματική εργασία (30 ECTS)