Παράταση Δηλώσεων Θεματικών Περιοχών για Διπλωματικές Εργασίες

Δίνεται παράταση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2017, με απόφαση του Διευθυντή του ΔΠΜΣ, για τις δηλώσεις θεματικών περιοχών για τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών.